مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد.
  1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
  2. ایجاد دادگاه صالحه برای حفظ کیان و بقای خانواده
  3. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
  4. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت بودن ولی شرعی
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان