مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .
سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی
مصوب پانصد و هفتادمین جلسه مورخ 26/07/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 18/08/1384      شماره ابلاغ: 3462/دش
 
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570 مورخ 26/7/84، سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی را به شرح ذیل تصویب نمود:

مقدمه

زنانکشور ما نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل‌هایآینده‌اند و منبع انسانی بالقوه مهمی در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوبمی شوند بنابراین باید در نظر گرفتن جایگاهشان در نظام اسلامی و شناخت موقعیت کنونیآنان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهایشان مهیا شود و باکاهش فاصله قابلیت‌های علمی زنان و مردان، بسیاری از مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی واقتصادی را حل نمود و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع در بهره‌وری از آن سهیمخواهند شد. خوشبختانه در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمینه‌های مناسبی برایاستقبال زنان به آموزش عالی فراهم شد و افق‌های تازه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر زنانتحصیل کرده و متخصص در عرصه‌های مختلف گشوده شد. اما علیرغم افزایش کمی و رشد آماریدانشجویان دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه، مشکلاتی در چشم انداز آیندهآموزش عالی زنان و بهره‌گیری از توانمندیهای آنان دیده می‌شود که شورای عالی انقلابفرهنگی بر همین اساس سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی را به شرح ذیلتصویب نموده است
:

فصل اول: اهداف

ارتقاء سطح فرهنگی، تعمیق باورهای دینیو رشد فرهنگ عفاف و فضائل اخلاقی و حرفه‌ای

ایجاد فرصت و امکانات عادلانه و رفعتبعیضات ناروا در تربیت نیروی متخصص زن به منظور بهره‌گیری از تخصص آنان در توسعه وتعالی کشور

توسعه کمی و کیفی آموزش عالی زنان در کسب مدارج بالا

توسعهمشارکت زنان متخصص در سطح مختلف مدیریت آموزش عالی کشور

افزایش توانمندی‌ و کسبمهارتهای لازم برای زنان جهت ایفای مؤثرتر مسئولیتهای فرهنگی، خانوادگی و اجتماعیزنان


فصل دوم: سیاستهای مربوط به برنامه‌های آموزشی

برنامه‌ریزی واتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه آموزش عالی زنان در کلیه سطوح علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و مهارت‌های اختصاصی زنان، و تنوع بخشیبه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نقش آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف زندگی

اهتمام بر برنامه‌ریزی آموزشی و تدوین منابع درسی متناسب با نیازها ونقش‌آفرینی‌های زنان در خانواده و اجتماعاتخاذ تدابیر قانونی و آموزشی انعطافپذیر و متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی زنان (همسری و مادری
)
اتخاذ تدبیر مناسبجهت تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های محل اقامت خود

توسعه کمی و کیفیرشته‌های تحصیلی و منابع درسی مربوط به زنان و خانواده به منظور تبیین نظام مندمبانی اسلام در زمینه شخصیت، حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده

توسعه کمی وکیفی امکانات آموزش عالی برای دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسیبه سطوح بالای آموزشی


فصل سوم: سیاستهای مربوط به پژوهش و فن آوری

اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان زن دربرنامه‌های تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی

تخصیص بخشی از امکانات، اعتباراتپژوهشی، موضوعات و منابع تحقیقات به مسائل و موضوعات مورد نیاز زنان

حمایت ازمحققین زن در بخش پژوهش و فن آوری و تلاش جهت رفع مشکلات آنان و بهبود زندگی مادی ومعنوی آنان

توسعه ارتباط علمی اعضاء هیأت علمی و محققین و دانشجویان تحصیلاتتکمیلی زن به دانشگاهها و مجامع علمی خارج از کشور

حمایت از تشکیل و توسعهانجمنهای علمی زنان

تخصیص امکانات علمی و پژوهشی مناسب جهت جذب نخبگان علمی زن

توسعه و ساماندهی واحدهای پژوهشی زنان به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش

توسعهمشارکت اعضاء هیأت علمی و پژوهشگر زن در فعالیتهای مربوط به پارکهای فن آوری وشهرکهای تحقیقاتی

فصل چهارم: سیاستهای مربوط به منابع انسانی

برنامه‌ریزی جامع و راهبردی در خصوص تربیت زنان متخصص و مورد نیاز جامعه درراستای توسعه و تعالی کشور

ایجاد فرصت عادلانه با تأکید بر اصل تعهد و تخصص وشایسته‌سالاری در جذب و بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان متخصص در نظام مدیریتی بهعنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

افزایش مشارکت اعضایهیأت علمی زن در برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی

افزایش مشارکت اعضای هیأت علمی زندر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاهها

ارتقاء سطح علمی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتیزنان در دانشگاهها از طریق دوره‌های تخصصی، فرصت‌های مطالعاتی و … در کوتاه مدت ودرازمدت

توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خاص زنان


فصل پنجم: سیاستهای مربوط به امور فرهنگی ـ اجتماعی

توسعه آگاهیهای دینی و فرهنگیدانشجویان دختر در عقیده‌مندی و پای‌بندی به ارزش‌ها و حدود الهی و ایجاد مصونیت دربرابر القای شبهات دینی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی

توسعه و تقویت فرهنگ عفاف وحجاب و رعایت اصول و موازین اسلامی از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگی دانشگاهها وضرورت نظارت صحیح بر حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی

اهتمام بهمعرفی اسوه‌ها و الگوهای مناسب از مفاخر زنان مسلمان در عرصه‌های گوناگون دربرنامه‌های فرهنگی و متون آموزشی دانشگاهها

تقویت هویت ملی و دینی و روحیهاعتماد به نفس و خودباوری در زنان و دختران دانشگاهی از طریق برنامه‌های فرهنگی

توسعه و تعمیق بینش سیاسی دانشجویان بمنظور دفاع از نظام اسلامی و مقابله باتهاجم فرهنگی

حمایت و تقویت حضور و مشارکت دختران دانشجو در فعالیتهای انجمنهاو تشکل‌های فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاهها

ایجاد زمینه مناسب جهت پیشگیری از بروزآسیب‌های اجتماعی دختران دانشجو با تأکید بر وضعیت دانشجویان غیربومی و تفاوت‌هایفرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی آنان با سایر دانشجویان


فصل ششم: سیاستهایمربوط به امور خدماتی و رفاهی

توسعه خدمات مشاوره‌ای رایگان در زمینه‌های علمی،فرهنگی، ازدواج و مشکلات خانوادگی برای دانشجویان دختر (خصوصاً دانشجویانجدیدالورود به شهرهای بزرگ
)
توسعه کمی و کیفی خدمات مادی و معنوی به دانشجویاندختر نیازمند و بهبود وضعیت تحصیلی آنان

توسعه کمی و بهبود وضعیت خوابگاههایدانشجویان دختر براساس میزان پذیرفته‌شده‌گان در دانشگاهها و افزایش مشارکت آنان درفعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اداره خوابگاهها

توجه به تأمین و غنی سازی اوقاتفراغت دانشجویان دختر و توسعه امکانات ورزشی به عنوان عامل مهم در سلامت، افزایشبهداشت روانی و روحیه نشاط و مصونیت در برابر آسیب‌های اجتماعی
ایجاد تسهیلات،امکانات و خدمات لازم و مناسب برای دانشجویان دختر بمنظور ایفای همزمان مسئولیتهمسری و مادری و آموزشی آنان (انعطاف در ساعت کار، افزایش مدت مرخصی زایمان، ساعتشیردهی، امکانات نگهداری فرزند، خدمات بیمه‌ای و
…)
حمایت از تشکیل و توسعهتشکل‌های صنفی و رفاهی دانشجویان، مدیران و اساتید زن بمنظور بررسی مشکلات خود درامور اقتصادی و اجتماعی

توسعه و تقویت منابع، تجهیزات و امکانات آموزشی و کمکآموزشی (بانک اطلاعات، کتابخانه و …) مورد نیاز دانشجویان، اساتید و مدیران زن دردانشگاهها

فصل هفتم: سیاستهای مربوط به اشتغال زنان فارغ التحصیل

اتخاذتدابیر لازم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته‌های تحصیلی، متناسب بامسئولیت‌های خانوادگی و آینده شغلی آنان
.
بهره‌گیری مناسب و تخصصی از مشارکتکمی و کیفی زنان آموزش دیده و فارغ التحصیل به عنوان سرمایه‌های ملی در برنامه‌هایتوسعه در راستای بهره‌وری مناسب از نظام آموزشی کشور و ایجاد توسعه پایدار ومتوازن
.
استفاده بهینه از تجارب علمی و فرهنگی زنان دانشگاهی و حوزوی در مجامعملی و بین‌المللی
.
ایجاد هماهنگی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی بمنظور بهره‌وری نظاممند و مناسب از نظام آموزش عالی دولتی زنان با توجه به صرف منابع و جلوگیری ازاتلاف آن

 


 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان