خوشه سازی کلید توانمندسازی اقتصادی زنان
حضور مدیرکل دفتر زنان و خانواده در شهرستان صالح آباد
۱۴۰۰/۰۹/۰۹

خوشه سازی کلید توانمندسازی اقتصادی زنان

بازدید مدیرکل دفتر زنان و خانواده از مرکز مثبت زندگی
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری طی ماموریت به شهرستان صالح آباد انجام داد
۱۴۰۰/۰۹/۰۸

بازدید مدیرکل دفتر زنان و خانواده از مرکز مثبت زندگی

بازدیداز کارگاه های اشتغال زایی در روستای سیاه خوله
طی ماموریت مدیرکل دفتر زنان و خانواده به شهرستان صالح آباد انجام پذیرفت
۱۴۰۰/۰۹/۰۸

بازدیداز کارگاه های اشتغال زایی در روستای سیاه خوله

بازدید از کارگاههای فرت بافی روستای کالکراب
طی ماموریت مدیرکل دفتر زنان و خانواده به شهرستان صالح آباد انجام پذیرفت
۱۴۰۰/۰۹/۰۸

بازدید از کارگاههای فرت بافی روستای کالکراب

vv

اخبار شهرستان ها

    .
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد
www.banovan.khorasan.ir
مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

نظرسنجی
اخبار و اطلاعیه
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
  •  گزارش عملکرد
  •  
  •  صورتجلسات و گزارشات
  •  
  •  پیوندهای عمومی
  •  
  •  پژوهش های کاربردی
  •  
  •  قوانین وسیاستها
خوشه سازی کلید توانمندسازی اقتصادی زنان
بازدید مدیرکل دفتر زنان و خانواده از مرکز مثبت زندگی
بازدیداز کارگاه های اشتغال زایی در روستای سیاه خوله
بازدید از کارگاههای فرت بافی روستای کالکراب
بازدیداز کارگاه های اشتغال زایی بانوان در روستای مهدی اباد
بازدیداز نمایشگاه توانمندیهای زنان در روستای جنت آباد