مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی

    .
سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی
مصوب پانصد و هفتادمین جلسه مورخ 26/07/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 18/08/1384      شماره ابلاغ: 3462/دش
 
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570 مورخ 26/7/84، سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی را به شرح ذیل تصویب نمود:

مقدمه

زنانکشور ما نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل‌هایآینده‌اند و منبع انسانی بالقوه مهمی در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوبمی شوند بنابراین باید در نظر گرفتن جایگاهشان در نظام اسلامی و شناخت موقعیت کنونیآنان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهایشان مهیا شود و باکاهش فاصله قابلیت‌های علمی زنان و مردان، بسیاری از مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی واقتصادی را حل نمود و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع در بهره‌وری از آن سهیمخواهند شد. خوشبختانه در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمینه‌های مناسبی برایاستقبال زنان به آموزش عالی فراهم شد و افق‌های تازه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر زنانتحصیل کرده و متخصص در عرصه‌های مختلف گشوده شد. اما علیرغم افزایش کمی و رشد آماریدانشجویان دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه، مشکلاتی در چشم انداز آیندهآموزش عالی زنان و بهره‌گیری از توانمندیهای آنان دیده می‌شود که شورای عالی انقلابفرهنگی بر همین اساس سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی را به شرح ذیلتصویب نموده است
:

فصل اول: اهداف

ارتقاء سطح فرهنگی، تعمیق باورهای دینیو رشد فرهنگ عفاف و فضائل اخلاقی و حرفه‌ای

ایجاد فرصت و امکانات عادلانه و رفعتبعیضات ناروا در تربیت نیروی متخصص زن به منظور بهره‌گیری از تخصص آنان در توسعه وتعالی کشور

توسعه کمی و کیفی آموزش عالی زنان در کسب مدارج بالا

توسعهمشارکت زنان متخصص در سطح مختلف مدیریت آموزش عالی کشور

افزایش توانمندی‌ و کسبمهارتهای لازم برای زنان جهت ایفای مؤثرتر مسئولیتهای فرهنگی، خانوادگی و اجتماعیزنان


فصل دوم: سیاستهای مربوط به برنامه‌های آموزشی

برنامه‌ریزی واتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه آموزش عالی زنان در کلیه سطوح علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و مهارت‌های اختصاصی زنان، و تنوع بخشیبه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نقش آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف زندگی

اهتمام بر برنامه‌ریزی آموزشی و تدوین منابع درسی متناسب با نیازها ونقش‌آفرینی‌های زنان در خانواده و اجتماعاتخاذ تدابیر قانونی و آموزشی انعطافپذیر و متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی زنان (همسری و مادری
)
اتخاذ تدبیر مناسبجهت تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های محل اقامت خود

توسعه کمی و کیفیرشته‌های تحصیلی و منابع درسی مربوط به زنان و خانواده به منظور تبیین نظام مندمبانی اسلام در زمینه شخصیت، حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده

توسعه کمی وکیفی امکانات آموزش عالی برای دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسیبه سطوح بالای آموزشی


فصل سوم: سیاستهای مربوط به پژوهش و فن آوری

اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان زن دربرنامه‌های تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی

تخصیص بخشی از امکانات، اعتباراتپژوهشی، موضوعات و منابع تحقیقات به مسائل و موضوعات مورد نیاز زنان

حمایت ازمحققین زن در بخش پژوهش و فن آوری و تلاش جهت رفع مشکلات آنان و بهبود زندگی مادی ومعنوی آنان

توسعه ارتباط علمی اعضاء هیأت علمی و محققین و دانشجویان تحصیلاتتکمیلی زن به دانشگاهها و مجامع علمی خارج از کشور

حمایت از تشکیل و توسعهانجمنهای علمی زنان

تخصیص امکانات علمی و پژوهشی مناسب جهت جذب نخبگان علمی زن

توسعه و ساماندهی واحدهای پژوهشی زنان به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش

توسعهمشارکت اعضاء هیأت علمی و پژوهشگر زن در فعالیتهای مربوط به پارکهای فن آوری وشهرکهای تحقیقاتی

فصل چهارم: سیاستهای مربوط به منابع انسانی

برنامه‌ریزی جامع و راهبردی در خصوص تربیت زنان متخصص و مورد نیاز جامعه درراستای توسعه و تعالی کشور

ایجاد فرصت عادلانه با تأکید بر اصل تعهد و تخصص وشایسته‌سالاری در جذب و بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان متخصص در نظام مدیریتی بهعنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

افزایش مشارکت اعضایهیأت علمی زن در برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی

افزایش مشارکت اعضای هیأت علمی زندر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاهها

ارتقاء سطح علمی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتیزنان در دانشگاهها از طریق دوره‌های تخصصی، فرصت‌های مطالعاتی و … در کوتاه مدت ودرازمدت

توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خاص زنان


فصل پنجم: سیاستهای مربوط به امور فرهنگی ـ اجتماعی

توسعه آگاهیهای دینی و فرهنگیدانشجویان دختر در عقیده‌مندی و پای‌بندی به ارزش‌ها و حدود الهی و ایجاد مصونیت دربرابر القای شبهات دینی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی

توسعه و تقویت فرهنگ عفاف وحجاب و رعایت اصول و موازین اسلامی از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگی دانشگاهها وضرورت نظارت صحیح بر حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی

اهتمام بهمعرفی اسوه‌ها و الگوهای مناسب از مفاخر زنان مسلمان در عرصه‌های گوناگون دربرنامه‌های فرهنگی و متون آموزشی دانشگاهها

تقویت هویت ملی و دینی و روحیهاعتماد به نفس و خودباوری در زنان و دختران دانشگاهی از طریق برنامه‌های فرهنگی

توسعه و تعمیق بینش سیاسی دانشجویان بمنظور دفاع از نظام اسلامی و مقابله باتهاجم فرهنگی

حمایت و تقویت حضور و مشارکت دختران دانشجو در فعالیتهای انجمنهاو تشکل‌های فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاهها

ایجاد زمینه مناسب جهت پیشگیری از بروزآسیب‌های اجتماعی دختران دانشجو با تأکید بر وضعیت دانشجویان غیربومی و تفاوت‌هایفرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی آنان با سایر دانشجویان


فصل ششم: سیاستهایمربوط به امور خدماتی و رفاهی

توسعه خدمات مشاوره‌ای رایگان در زمینه‌های علمی،فرهنگی، ازدواج و مشکلات خانوادگی برای دانشجویان دختر (خصوصاً دانشجویانجدیدالورود به شهرهای بزرگ
)
توسعه کمی و کیفی خدمات مادی و معنوی به دانشجویاندختر نیازمند و بهبود وضعیت تحصیلی آنان

توسعه کمی و بهبود وضعیت خوابگاههایدانشجویان دختر براساس میزان پذیرفته‌شده‌گان در دانشگاهها و افزایش مشارکت آنان درفعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اداره خوابگاهها

توجه به تأمین و غنی سازی اوقاتفراغت دانشجویان دختر و توسعه امکانات ورزشی به عنوان عامل مهم در سلامت، افزایشبهداشت روانی و روحیه نشاط و مصونیت در برابر آسیب‌های اجتماعی
ایجاد تسهیلات،امکانات و خدمات لازم و مناسب برای دانشجویان دختر بمنظور ایفای همزمان مسئولیتهمسری و مادری و آموزشی آنان (انعطاف در ساعت کار، افزایش مدت مرخصی زایمان، ساعتشیردهی، امکانات نگهداری فرزند، خدمات بیمه‌ای و
…)
حمایت از تشکیل و توسعهتشکل‌های صنفی و رفاهی دانشجویان، مدیران و اساتید زن بمنظور بررسی مشکلات خود درامور اقتصادی و اجتماعی

توسعه و تقویت منابع، تجهیزات و امکانات آموزشی و کمکآموزشی (بانک اطلاعات، کتابخانه و …) مورد نیاز دانشجویان، اساتید و مدیران زن دردانشگاهها

فصل هفتم: سیاستهای مربوط به اشتغال زنان فارغ التحصیل

اتخاذتدابیر لازم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته‌های تحصیلی، متناسب بامسئولیت‌های خانوادگی و آینده شغلی آنان
.
بهره‌گیری مناسب و تخصصی از مشارکتکمی و کیفی زنان آموزش دیده و فارغ التحصیل به عنوان سرمایه‌های ملی در برنامه‌هایتوسعه در راستای بهره‌وری مناسب از نظام آموزشی کشور و ایجاد توسعه پایدار ومتوازن
.
استفاده بهینه از تجارب علمی و فرهنگی زنان دانشگاهی و حوزوی در مجامعملی و بین‌المللی
.
ایجاد هماهنگی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی بمنظور بهره‌وری نظاممند و مناسب از نظام آموزش عالی دولتی زنان با توجه به صرف منابع و جلوگیری ازاتلاف آن

 


 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۲۳۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۰۵ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۶۱ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۶۹۱۴۰ نفر
تعداد کاربران مهمان ۵۴ نفر
آماربازدیدکنندگان