مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی

    .

اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف

مصوب چهارصد و سیزدهمین جلسه مورخ 14/11/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 06/12/1376      شماره ابلاغ: 4872/دش

 

شرح:

اصول و مبانى روشهاى اجرایى در مسأله گسترش فرهنگ عفاف وحجاب

براى آنکه روشهاى اجرایى دستگاههاى مختلف در اهتمام به تقویت عفاف وحجاب، منطقى و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانى باشد. به این اصول ومبانى فهرست‏وار اشاره مى‏شود:

1-
عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوى است. بنابراین براى تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهاى دینىافراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.

2-
درتوسعه فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخلاقى خاصى از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بى‏واسطه دارند و خود ازثمرات ایمان و تقوى محسوب مى‏شوند و نیز به آموزش احکام شرعى مربوط به عفاف و حجابو آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافى مبذولشود.

3-
توضیح و تبیین دائمى فلسفه و فوائد عفاف و حجاب در زندگى فردى واجتماعى و بیان آثار و نتایج سوءعدم رعایت عفاف و بى‏حجابى براى درک حقیقت عقلانى ومنطقى عفاف و حجاب امرى ضرورى است.

4-
عفاف و حجاب یک امر تربیتى خانواده استو تربیت خانوادگى در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح افراد، نقش اصلى وعمده را ایفا مى‏کند.

5-
لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگى و ملى مستقل براى کشور و ملت و همچنین به آثارمثبت سیاسى این استقلال جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگى که خود یکى ازراههاى تهاجم فرهنگى است با ذکر شواهد و نمونه‏هاى تاریخى تشریحشود.

6-
ضرورى است به ریشه‏ها و زمینه‏هاى اجتماعى و اقتصادى ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافى‏گرى و تجمل‏پرستى از یک سو و فقر و استیصال مادى از سوى دیگرو نیز دشواریهاى موجود بر سر راه ازدواج شرعى و قانونى و تشکیل خانواده توجه شود وبا مبارزه و مقابله با این ریشه‏ها و انگیزه‏ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.

7-
در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهاى فرهنگى،آموزشى و تبلیغى تأکید شده سعى شود فضاى اجتماعى و فرهنگى جامعه و محیط به نحوىساخته شود که افراد به صورتى طبیعى در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند وبدان عادت کنند و از کارهایى که موجب بدبینى نسبت به اسلام و نظام اسلامى گرددپرهیز شود.

8-
در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطبقرار گیرند و نقش و مسؤولیت مردان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امرىکه به هر دو جنس زن و مرد مربوط مى‏شود، تلقى شود.

9 -
لازم است در معرفىاسوه‏ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش، عنایت کافى شود و درتبلیغات و نیز در آثار ادبى و هنرى شأن و منزلت انسانى زنان و ارزش حجاب مورد توجهقرار گیرد.


10-تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود موجب بدآموزى واشاعه فحشا نشود و دراین امر، مى‏باید مقتضیات سنى، روحى و فرهنگى مخاطبان موردتوجهقرار گیرد.

11-
در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است میان فعالیتهاى فرهنگى،ارشادى و اجرایى، همسویى و هماهنگى وجود داشته باشد و برنامه‏ها و اقداماتانجام‏شده به صورتى مستمر موردنظارت و ارزیابى قرار گیرد.

12-
در تبلیغ وترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‏هاى مثبت تکیه شود و شیوه‏ها و طرز بیاندوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بى‏حجابىباید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاى خشن و اهانت‏آمیزخوددارى شود.

13-
مدیران و مسؤولان باید از آگاهى و حساسیت لازم نسبت بهمسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ وپاسدارى از عفاف و حجاب اولویت داده شود.

14-
در شهرسازى و معمارى باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه‏ها و استفاده از وسایل وامکانات به نحوى نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.


15-درترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگى و خصوصیاتاقلیمى و سنتها و آداب محلى و منطقه‏اى مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکمفقهى حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براى چادر به عنوان کاملترین ورایج‏ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفادهاز یک نوع، رنگ و شکل خاص خوددارى شود. (مراکز ادارى، آموزشى و درمانى تابع ضوابطخاص خود مى‏باشند).

16-
به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ وترویج آن باید تدابیرى اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهایى که استفاده از آنهالازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانى و با هزینه‏اى معقول و منطقى قابل تأمینباشد.

این اصول در 16بند در جلسه 413 مورخ 76/11/14 شورایعالى انقلاب فرهنگى به تصویب نهایى رسید

 

 


 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۳۱۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۶۱ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۶۹۲۱۵ نفر
تعداد کاربران مهمان ۵۶ نفر
آماربازدیدکنندگان